CURRENT AFFAIRSMPSCप्रश्नपत्रिकाUPSCशिक्षक DTEdBANKINGSSC
Staff Selection Commission
FREE TEXTBOOKS
मोफत पाठ्यपुस्तकेजाहिराती ... JOBSCall us @ मोब. नं. @

9767137946

चालू घडामोडी

 • मासिके (pdf) : 'अनुश्री'ची सर्व महिन्यांची pdf स्वरूपातील मासिके उपलब्ध झाली आहेत..... क्लिक करा • मासिके (pdf) ..... क्लिक करा • MPSC UPSC STI PSI ASST Current Affairs Quiz : March-2015 - चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा : मार्च २०१५ - भाग ३
 • published - March 2015 .......
 • mpsc-current-affairs-quiz-prashnmanjusha-prashnottare-2015

 • प्र. २५५ व्या विधी आयोगाने खालीलपैकी कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत?

 • अ. सर्व निवडणूक आयुक्तांना समान घटनात्मक संरक्षण द्यावे. त्यासाठी घटनेच्या कलम ३२४ (५) मध्ये दुरुस्ती करावी.
 • ब. पेड न्यूज हा गुन्हा समजावा. पेड न्यूज देणाऱ्यास निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी. त्यासाठी ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ मध्ये बदल करावेत.

 • १. केवळ अ
  २. केवळ ब
  ३. दोन्ही
  ४. कोणतेही नाही

  Show Me Answer
  ३. दोन्ही


  प्र. २५५ व्या विधी आयोगाने खालीलपैकी कोणत्या शिफारशी केल्या आहेत?

 • अ. निवडणूक आयुक्त पदावरून ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त’पदी बढती म्हणजेच प्रमोशन देताना सिनियारीटी (ज्येष्ठता) ग्राह्य धरावी.
 • ब. केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांना घटनात्मक संरक्षण द्यावे.

 • १. केवळ अ
  २. केवळ ब
  ३. दोन्ही
  ४. कोणतेही नाही

  Show Me Answer
  १. केवळ अ
  सर्व निवडणूक आयुक्तांना समान घटनात्मक संरक्षण द्यावे. त्यासाठी घटनेच्या कलम ३२४ (५) मध्ये दुरुस्ती करावी.


  प्र. WAADS च्या कार्यकारी मंडळावर नुकतीच कोणत्या भारतीय व्यक्तीची नियुक्ती झाली आहे?

  १. रघुराम राजन
  २. अरविंद मायाराम
  ३. इंद्रा नुयी
  ४. अलका बेओत्रा

  Show Me Answer
  ४. अलका बेओत्रा


  प्र. WAADS - World Association of Anti-Doping Scientists (जागतिक डोपिंग-विरोधी वैज्ञानिकांची संघटना) बाबत खालीलपैकी अचूक विधाने निवडा :

 • अ. WADA शी संबंधित सर्व देशांच्या प्रयोगशाळांतील डोपिंग-विरोधी वैज्ञानिक याचे सदस्य असतात.
 • ब. WAADS चा उद्देश – चित्रपट आणि नाट्य क्षेत्रातून डोपिंगला हद्दपार करण्यात WADA ला मदत करणे, हा आहे.

 • १. केवळ अ
  २. केवळ ब
  ३. दोन्ही
  ४. कोणतेही नाही

  Show Me Answer
  १. केवळ अ
  उद्देश – क्रीडा क्षेत्रातून डोपिंगला हद्दपार करण्यात WADA ला मदत करणे.


  प्र. डॉ. अलका बेओत्रा बद्दल खालीलपैकी चुकीचे विधान निवडा :

  १. डॉ. अलका बेओत्रा यांची WAADS च्या कार्यकारी मंडळावर नियुक्ती झाली आहे.
  २. त्या ३ वर्षे WAADS मध्ये काम करतील.
  ३. या संघटनेच्या कार्यकारी मंडळावर एकूण ६ जन असतात. त्यांपैकी आशिया खंडातून निवड झालेल्या दोघांपैकी अलकाबाई एक आहेत.
  ४. अलका बेओत्रा सध्या राष्ट्रीय डोप चाचणी प्रयोगशाळा (NDTL) येथे वैज्ञानिक संचालक आहेत.

  Show Me Answer
  ३. बरोबर विधान = या संघटनेच्या कार्यकारी मंडळावर एकूण ६ जन असतात. त्यांपैकी आशिया खंडातून अलकाबाई एकट्या आहेत.

  Did you find this useful for : Give rating , this will help you and all others
 • © सर्व हक्क www.Anushri.org च्या अधीन. या वेबसाईटवरील कोणताही भाग प्रकाशकांच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारे पुनर्मुद्रित किंवा पुनर्प्रकाशित करता येणार नाही. तसेच याचा व्यावसायिक स्तरावर वापर करता येणार नाही. कोणत्याही सोशल नेट्वर्किंग साईटवर यावरील माहिती वापरता येणार नाही. उदा. Whats app, Facebook, twitter etc. वरीलपैकी कोणताही गैरप्रकार आढळल्यास ‘कॉपीराईट & पायरसी’ कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
 • The work of www.Anushri.org is under the CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NON-COMMERCIAL-SHAREALIKE 4.0 LICENCE. And also under the ‘COPYRIGHTS ACT’. Permissions beyond the scope of this licence may be available at ANUSHRI.ORG You cannot reproduce the work of Anushri.org by ANY MEANS without written permission of Shri. Bharat Kale. Doing so will be taken as the infringement of COPYRIGHT & PIRACY ACT and the proper legal action will be taken.

 • Comments ( अभिप्राय ) 0 Comments  Add Your Comment :
  • Name :
  • Email :

  • Add Comment : • Tags
 • CSAT MPSC राज्यसेवा MPSC RAJYASEVA MPSC PSI STI ASST ASSISTANT प्रश्नमंजुषा prashnamanjusha Quiz for MPSC Current Affairs Notes : FEBRUARY 2015 Current Affairs Notes : MARCH 2015